Privacy beleid
Hogar  >  Over Dingli  >  Privacy beleid

Privacybeleid

Deze privacyverklaring wordt u verstrekt om uit te leggen welke informatie DINGLI van u verzamelt door uw gebruik van deze website (hierna "Site" genoemd) en hoe zij deze informatie gebruikt.


Persoonlijke informatie

Over het algemeen kunt u door deze site bladeren zonder uw naam en andere persoonlijke informatie op te geven. Soms heeft de site uw persoonlijke gegevens nodig. We hebben bijvoorbeeld uw e-mailadres, naam, contactgegevens nodig wanneer u ons een e-mail stuurt of zich registreert voor een gratis abonnement; we hebben uw naam, geslacht, leeftijd en opleidingservaring nodig wanneer u op onze website solliciteert. Mogelijk hebben we dergelijke informatie nodig om een transactie uit te voeren of een betere service te bieden.

Wanneer u deze Site bezoekt, verzamelt deze automatisch bepaalde informatie over u en uw verzoek (bijv. uw Internet Protocol ("IP")-adres, de inhoud die u opvraagt), en andere informatie die door uw browser wordt verstrekt (bijv. browsernaam, verwijzingssite ). Deze informatie kan worden gebruikt om de inhoud en het nut van deze site te verbeteren, om uw gebruik van de site te begrijpen en om de inhoud aan te passen op basis van uw gebruik. We koppelen deze informatie niet aan uw persoonlijke gegevens.


Koekjes

Wanneer u deze site bezoekt, sturen wij u een cookie. Een cookie slaat een klein gegevensbestand op uw computer op. Dit bestand stelt ons in staat om u te herkennen telkens wanneer u ons bezoekt. Cookies helpen ons op veel manieren, bijvoorbeeld door uw regio- en taalvoorkeur op te slaan en voor het verzamelen van niet-persoonlijke gegevens.

Als u niet toestaat dat deze website cookies gebruikt, zijn bepaalde functies of delen van de site mogelijk niet voor u beschikbaar of werken ze mogelijk niet zoals verwacht. Cookies kunnen ook worden verwijderd of geblokkeerd door de hulpinstructies in uw browser te volgen.


Beveiliging

DINGLI maakt gebruik van redelijke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw informatie te beveiligen. Servers waarop persoonlijke informatie is opgeslagen, zijn beveiligd met een wachtwoord en een firewall, en de toegang is beperkt tot die werknemers en onafhankelijke contractanten die hiervan op de hoogte moeten zijn en alleen voor de hierboven vermelde doeleinden. We handhaven veiligheidsmaatregelen die bedoeld zijn om de veiligheid, integriteit en privacy van deze servers en van uw persoonlijke gegevens te beschermen.


Links van derden

Er kunnen websites van derden zijn waarnaar u vanaf deze website kunt linken. We staan u bijvoorbeeld toe om vanaf deze website naar Facebook, Twitter en verschillende andere sociale mediasites te linken. DINGLI heeft echter geen controle over deze gelinkte websites en ze hebben elk afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, onafhankelijk van DINGLI. Deze websites van derden kunnen uw browse-activiteit volgen op deze website en op andere sites die u bezoekt. DINGLI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze onafhankelijke beleidslijnen of acties en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. Deze gelinkte websites zijn alleen voor uw gemak en u bezoekt ze daarom op eigen risico.


Vrijwaring

In de volgende gevallen aanvaardt deze website geen enkele verantwoordelijkheid.

1. We maken informatie bekend aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of door de wet gemachtigde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit of enige andere activiteit die ons, u of een ander web kan blootstellen Sitegebruiker tot wettelijke aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen zullen we informatie vrijgeven die volgens ons relevant en noodzakelijk is voor het onderzoek of onderzoek.

2. Elke openbaarmaking van persoonlijke gegevens veroorzaakt door het delen van geregistreerde accounts met anderen of het informeren van anderen over uw wachtwoord of veroorzaakt door andere persoonlijke redenen.

3. Alle persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt, verloren, gestolen en gemanipuleerd door een computervirus of door tijdelijke uitschakeling van het netwerk veroorzaakt door onweerstaanbare factoren.

4. Persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt door andere websites die aan deze website zijn gekoppeld en elk juridisch geschil en daaruit voortvloeiende gevolgen.

5. Andere gevallen die leiden tot openbaarmaking van persoonlijke gegevens door onze onopzettelijke fouten.


Toepasbare wetten

Elke controverse of rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdt met dit privacybeleid wordt beslecht door de wet van de Volksrepubliek China.

DINGLI heeft het recht om het privacybeleid uit te leggen, te herzien en bij te werken.